Cristin-resultat-ID: 1473251
Sist endret: 29. august 2019, 16:18
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon

Bidragsytere:
 • Toril Aagaard
 • June Breivik
 • Inger Carin Erikson
 • Hjørdis Hjukse
 • Anne Berit Swanberg
 • Anna Therese Steen-Utheim
 • mfl.

Tidsskrift

UNIPED
ISSN 1500-4538
e-ISSN 1893-8981
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Volum: 41
Hefte: 2
Sider: 133 - 146
Artikkelnummer: 5
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800632624

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon

Sammendrag

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren. I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning. Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Bidragsytere

Toril Aagaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

June Breivik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Handelshøyskolen BI

Inger Carin Erikson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Biblioteket og læringssenter ved Handelshøyskolen BI

Hjørdis Hjukse

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Berit Swanberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Biblioteket og læringssenter ved Handelshøyskolen BI
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »