Cristin-resultat-ID: 1480828
Sist endret: 5. juli 2017, 03:01
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2017

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)

Bidragsytere:
 • Reidar Jakobsen og
 • Hege Kornør

Tidsskrift

PsykTestBarn
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2017
Volum: 7
Hefte: 1
Sider: 1 - 5
Artikkelnummer: 6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)

Sammendrag

Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) er utviklet i Canada av Andrews og Hoge på 1990-tallet, til hjelp i utvikling og oppfølging av tiltaksplaner for unge lovbrytere (12-17 år). YLS/CMI kartlegger ungdommens styrker og behov, utfordringer og motivasjonsfaktorer, herunder ungdommens motivasjon og tilgjengelighet for ulike tiltak. I Norge er YLS/CMI implementert som en del av Bufetats monitorering av ungdom som plasseres i institusjon pga. rus- eller atferdsvansker.. YLS/CMI består av 42 ledd som grupperes i åtte subskalaer og en total risiko- og behovsskåre. Instrumentet forutsetter at den som er ansvarlig for administreringen og tolkningen har høyere utdanning når det gjelder psykologiske tester eller tilsvarende. YLS/CMI gjennomføres som et semistrukturert intervju (30-40 minutter). Rettighetene til testen holdes av Multi Health Systems Inc, North Tonawanda, NY, US. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved de skandinaviske versjonene av YLS/CMI identifiserte ingen relevante publikasjoner. Vi fant og inkluderte én norsk studie som rapporterte gjennomsnittsskårer i tre barnevernsutvalg. Det foreligger ingen dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av YLS/CMI. Det er derfor nødvendig med studier som undersøker måleegenskaper.

Bidragsytere

Reidar Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2