Cristin-resultat-ID: 1480889
Sist endret: 5. juli 2017, 09:07
Resultat
Rapport
2016

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

Bidragsytere:
 • Harry Westavik
 • Elling Ruud Øye
 • Morten Steen Bondø
 • Aleksander Eilertsen og
 • John Reidar Bartle Mathiassen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og Havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 25
ISBN: 978-82-14-06085-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

Sammendrag

Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Prosjektet, med partnerne Nova Sea, Avanti Engineering, Marine Harvest, SeaSide og SINTEF Fiskeri og havbruk, ble finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Å automatisere tunge og krevende arbeidsoppgaver som utføres i et høyt tempo vil bidra til; • Redusert arbeidsbelastning for operatører. • Redusert risiko for uønsket kontaminering. • Redusert arbeidskost. • Mer ensartet kundetilpasset kvalitetssortering. • Bedre dokumentasjon. Prosjektet har utviklet konseptløsninger som i stor grad er basert på avansert maskinsyn. Dette videreføres i et Innovasjon Norge-prosjekt med partnerne Avanti Engineering, SeaSide og Nova Sea med mål om å installere en fullskala linje i 2016 hos Nova Sea

Bidragsytere

Harry Westavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Elling Ruud Øye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Morten Steen Bondø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Aleksander Lillienskiold

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Aleksander Eilertsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

John Reidar Bartle Mathiassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 5