Cristin-resultat-ID: 1480890
Sist endret: 5. juli 2017, 09:06
Resultat
Rapport
2016

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

Bidragsytere:
 • Harry Westavik
 • Bendik Toldnes og
 • Erlend Indergård

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og Havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 17
ISBN: 978-82-14-06020-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

Sammendrag

Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner har. Det ble derfor etablert et forprosjekt høsten 2015 med en styringsgruppe representert fra både landindustri og fiskeriflåten og en prosjektgruppe med prosjektledelse fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Det ble gjennomført en workshop i Tromsø den 21. oktober 2015 om dette temaet for deltakere fra hvitfiskindustrien, biproduktbedrifter og leverandørbedrifter. Hovedkonklusjonen fra workshopen var at det er et behov hos industrien om å få utviklet ny og forbedret sløyeteknologi for hvitfisk. Det anbefales derfor at FHF i løpet av 2016 lyser ut midler som leverandørbedrifter kan søke på for å videreutvikle eksisterende sløyemaskiner eller utvikle helt nye løsninger.

Bidragsytere

Harry Westavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Bendik Toldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Erlend Indergård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3