Cristin-resultat-ID: 1481465
Sist endret: 22. desember 2017 09:27
Resultat
Rapport
2017

Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime - OC2017 A-159

Bidragsytere:
 • Erik Skontorp Hognes og
 • Henning Borgen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 29
ISBN: 978-82-7174-308-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime - OC2017 A-159

Sammendrag

Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal, GCE Blue Maritime, har bidratt til en mer energieffektiv og klimavennlig maritim næring. Resultat og konklusjoner baserer seg på intervju av viktige aktører, litteratur og offentlige datakilder. Klyngen har bidratt ved å stå bak utviklingen av viktige teknologier; være spesielt tidlig ute med å integrere nye og bedre løsninger; og ved å levere et stort volum av skip med disse nye løsningene. Felles mål, kort vei fra "dekk til direktør" og god helhetsforståelse har gitt grunnlaget for tillit og samarbeid, som er nødvendig for å ta den risikoen nye teknologier innebærer. Utover de konkrete teknologiene og produktene har klyngen spilt en viktig rolle i forskning og utvikling som har hatt positiv innflytelse på hele den globale maritime næringen.

Bidragsytere

Erik Skontorp Hognes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatteknologi ved SINTEF Ocean

Henning Borgen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2