Cristin-resultat-ID: 1481951
Sist endret: 11. juli 2017 19:11
Resultat
Lærebok
2017

Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse

Bidragsytere:
 • Gunnar Tellnes

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Lærebok
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 210
ISBN: 9788245016963

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Forebyggende medisin

Emneord

Samfunnsernæring • Musikkvitenskap

HRCS

 • Helsekategori: 10 - Mental helse
  Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • Helsekategori: 12 - Muskulatur og skjelett
  Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • Helsekategori: 9 - Skader og ulykker
  Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse

Sammendrag

Helsefremmende samhandling er en bok om hvordan gode krefter kan arbeide for et sunt og trygt lokalsamfunn. Leseren innføres i et salutogent perspektiv heller enn en patologisk orientert tilnærming. Hovedtanken er å styrke individ, samfunn og miljø mot bedre folkehelse, trivsel og velferd. Helsefremmende natur- og kulturaktiviteter kan benyttes av alle uten de store kostnadene. Boken viser bredden i folkehelsearbeidet, er kunnskapsbasert og refererer til praktiske erfaringer, undersøkelser og fakta. De ulike kapittelforfatterne viser hvordan denne tilnærmingen kan supplere den tradisjonelle behandling som tilbys i dagens helsevesen og NAV. De bidrar dessuten til en bærekraftig utvikling, og til forebygging av helseplager blant alle innbyggerne, også innvandrere. Denne boken er aktuell for studenter og de som jobber innen folkehelse, samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid. Dette gjelder folkehelsekoordinatorer, leger, sykepleiere, psykologer og lærere, samt ansatte i ideelle organisasjoner, NAV, sosialomsorg, offentlige etater og næringsliv. Gunnar Tellnes er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og rådgivende overlege i NAV Akershus. Han var initiativtaker til Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse (NaKuHel) i Asker.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunnar Tellnes

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Forord.

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOForord

Hvorfor helsefremmende samhandling?

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Etterord.

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forklaring av ord og begreper brukt i folkehelse og samfunnsmedisin.

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NaKuHel-konseptet.

Tellnes, Gunnar. 2017, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »