Cristin-resultat-ID: 1486504
Sist endret: 6. februar 2018, 17:27
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2017

Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring

Bidragsytere:
 • Astrid Anderson
 • Cicilie Fagerlid
 • Håkon Larsen og
 • Ingerid Straume

Utgiver/serie

Utgiver

Cappelen Damm Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 220
ISBN: 9788202571863
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring

Sammendrag

Dagens forskningsbibliotek lever ikke opp til stereotypien av støvete, stille rom med hysjende bibliotekarer. Snarere er bibliotekene ofte i forkant av den teknologiske utviklingen. Tenkningen om deres samfunnsoppdrag endres, og bibliotekene åpner for nye aktiviteter og oppgaver. Også brukerne endrer sine vaner. Økt åpenhet kan stå som en fellesnevner for disse endringene. Samtidig hefter det en dobbelthet ved honnørordet «åpenhet», en dobbelthet som er en grunntone i denne boka. De ni kapitlene utforsker endringene i forskningsbibliotekene fra forskjellige faglige og metodiske ståsteder. Vi får lese om dilemmaene digitalisering av tidsskrift og bøker bringer med seg, om Nasjonalbibliotekets legitimeringsarbeid, minoritetskilders problematiske plass i nasjonale samlinger, om nye innretninger som skrivesentre i forskningsbibliotek, om tverrfaglighet i bibliotekundervisningen, om universitetsbibliotek som fysisk sted, om den disiplinerende atmosfæren bibliotekbrukerne søker og om biblioteket som arena for trøst og støtte. Det åpne bibliotek vil være en viktig ressurs for alle som er interessert i de mange endringene som pågår i forskningsbibliotekene, og hvordan disse påvirker og påvirkes av større endringer i universitets- og høgskolesektoren og kultur- og kunnskapspolitikken.

Bidragsytere

Astrid Anderson

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Cicilie Fagerlid

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Håkon Larsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingerid Straume

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Skrivesenter i forskningsbibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering.

Straume, Ingerid. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kunnskapens hus: et antropologisk perspektiv på universitetsbiblioteket som sted.

Anderson, Astrid. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten.

Larsen, Håkon. 2017, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger.

Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid. 2017, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMET, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Åpenhet i det digitale bibliotek: Om politiske føringer og gnisninger mellom kommersiell bokbransje og bibliotek i en digital tid.

Colbjørnsen, Terje. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »