Cristin-resultat-ID: 1488508
Sist endret: 25. august 2017 09:56
Resultat
Briefs
2016

Digitale tjenester for min psykiske helse

Bidragsytere:
  • Barbara Deede Gammon

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digitale tjenester for min psykiske helse

Sammendrag

Canadisk web-basert pasientportal for psykisk helse: Gevinstevaluering (Kipping, et al, 2016) - Av åtte recoveryområder (e.g. aktivering i egen helse) ble syv forbedret etter 1 års bruk (alle P

Tittel

Digital Services for my Mental Health

Sammendrag

A Canadian Web-Based Patient Portal for Mental Health Care: Benefits Evaluation (Kipping et al., 2016) • Of eight recovery areas (e.g. activation in the patients’ own health), seven were improved after one year of use. (All P

Bidragsytere

Barbara Deede Gammon

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1