Cristin-resultat-ID: 1488519
Sist endret: 25. august 2017 10:04
Resultat
Briefs
2016

M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom

Bidragsytere:
 • Eirik Årsand og
 • Omid Saadatfard

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom

Sammendrag

Potensialet for m-helseverktøy er stort. Litteraturstudier konkluderer likevel med at implementering av løsninger for pasienters egenmestring har hatt blandede resultater. Mer forskning er nødvendig for å forstå hva som skal til for at pasienter i større grad selv skal følge opp behandling og mestre kronisk sykdom.

Tittel

M-health and Chronic Disease Treatment Adherence

Sammendrag

While the potential of m-health tools in treatment adherence is high, their implementation and execution is producing mixed results. More research is required to understand how and why adherence works, to fully realize the m-health potential.

Bidragsytere

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Omid Saadatfard

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2