Cristin-resultat-ID: 1488522
Sist endret: 25. august 2017 10:05
Resultat
Briefs
2016

M-helse og diabetesbehandling

Bidragsytere:
 • Eirik Årsand og
 • Omid Saadatfard

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

M-helse og diabetesbehandling

Sammendrag

Til tross for den enorme mengden av tilgjengelige diabetesapper (656 i 2013), tilbyr de fleste tilsvarende funksjonalitet. Det er mer sannsynlig at yngre pasienter drar nytte av å bruke diabetesapper. Effekten øker når pasientene får tilbakemeldinger fra helsepersonell. SMS er den viktigste typen m-helse-tiltak for behandling av kroniske sykdommer, og kan forbedre glykemisk kontroll hos pasienter med type 2 diabetes.

Tittel

M-health for Diabetes Management

Sammendrag

Despite the huge amount of currently available diabetes apps (656 by the end of 2013), most of them offer a small number of similar functionalities. Younger patients are more likely to benefit from the use of diabetes apps, and the effect size is enhanced by health care professional feedback. SMS is the main type of m-health intervention for managing chronic diseases, and can improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes.

Bidragsytere

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Omid Saadatfard

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2