Cristin-resultat-ID: 1488523
Sist endret: 27. september 2017, 14:54
Resultat
Briefs
2016

Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy

Bidragsytere:
 • Eirik Årsand og
 • Meghan Bradway

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy

Sammendrag

1. Det finnes kommersielle og sykdomsspesifikke apper som legger til rette for klinikeres innsyn i pasientgenererte data, men disse er ikke integrert i EHR. 2. Det finns ingen standard formater for overføring av m-helsedata til EHR. 3. Sluttbrukerne, som er pasienter og klinikere, må involveres i utviklingen av hvordan m-helsedata deles og presenteres mellom og under konsultasjoner.

Tittel

Sharing Patient-gathered Data from M-health Tools

Sammendrag

1. There are commercial and disease-specific apps that facilitate clinician review of patient-gathered data, BUT these are not EHR-integrated. 2. There are no format standards for transferring m-health data to EHRs. 3. End users, i.e. patients and clinicians, must be involved in developing how m-health data is shared and presented between and during consultations.

Bidragsytere

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Meghan Bradway

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2