Cristin-resultat-ID: 1488534
Sist endret: 25. august 2017 09:47
Resultat
Briefs
2016

Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke?

Bidragsytere:
 • Johan Gustav Bellika og
 • Dipesh Sigdel

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke?

Sammendrag

Respondentenes tilbakemeldinger (oppgitt i prosent) om bruk av e-helse tjenester når de er syke: • 76 % brukte internett til å finne medisinsk informasjon på nett • 70 % var skeptiske til troverdigheten av medisinsk informasjon på nett • 45 % tvilte på gyldigheten av informasjon på nett • 62 % oppgir at det er ubehagelig eller svært ubehagelig å dra til legen når de er syke • 77 % var interessert i en elektronisk konsultasjon med fastlegen • 53 % var ikke villige til å erstatte en fysisk konsultasjon med en virtuell konsultasjon når de er syke • 62 % var interessert i å få informasjon om andre har en lignende sykdom

Tittel

Do Patients Want to Use E-health Tools when Ill?

Sammendrag

Respondents to the survey on use of e-health services when ill: • 76% used the Internet to seek online medical information. • 70% were sceptic towards the credibility of online medical information. • 45% had doubts about the validity of online information. • 62% felt uncomfortable or highly uncomfortable travelling to their doctor when ill. • 77% were interested in an electronic consultation with their GP. • 53% were not willing to substitute a physical consultation with a virtual consultation when ill. • 62% were interested in knowing whether other people are having a similar illness.

Bidragsytere

Johan Gustav Bellika

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dipesh Sigdel

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2