Cristin-resultat-ID: 1488541
Sist endret: 25. august 2017 09:51
Resultat
Briefs
2017

Telerehabilitering

Bidragsytere:
 • Paolo Zanaboni og
 • Hanne Hoaas

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telerehabilitering

Sammendrag

Mange pasientgrupper har behov for og rett til rehabilitering. Formålet er å stimulere til pasientens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (2). Likevel får få pasienter tilbud om rehabilitering, og kun 25% av disse takker ja (3). Telerehabilitering benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å nå pasienter uavhengig av geografisk avstand. Dermed kan dette være et alternativ eller supplement til tradisjonell rehabilitering for å øke tilgjengelighet, oppslutning om og individuell skreddersying av tilbudet (4).

Tittel

Telerehabilitation

Sammendrag

Many patient groups need and are entitled to rehabilitation. Rehabilitation aims at supporting the patient’s own capacity to improve functional ability, self-efficacy, independence and social participation in the community (2). However, a limited number of patients are offered rehabilitation, and only 25% of those decide to participate (3). Telerehabilitation is the use of information and communication technology to deliver rehabilitation at a distance. Telerehabilitation can be an alternative or supplement to traditional rehabilitation to increase the availability, support and tailoring of available programmes (4).

Bidragsytere

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Hanne Hoaas

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2