Cristin-resultat-ID: 1488544
Sist endret: 25. august 2017 09:52
Resultat
Briefs
2017

Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA

Bidragsytere:
 • Johan Gustav Bellika
 • Alexandra Makhlysheva og
 • Per Atle Bakkevoll

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA

Sammendrag

• 79% av alle personvernbrudd på helserelaterte data i USA skyldes hacking eller uautorisert bruk. • 19% av alle personvernbrudd på helserelaterte data i USA skyldes tap eller tyveri. • 171 074 016 personer totalt ble rammet av brudd på helserelaterte data i perioden 2010-2016, noe som tilsvarer 54% av den amerikanske befolkningen. • Ca. 4,6 millioner personer i gjennomsnitt rammes av tyveri eller tap av helserelaterte data årlig. • Ca. 19,4 millioner personer i gjennomsnitt rammes av hacking eller uautorisert bruk av helserelaterte data årlig. • Antall hackingangrep ble 15-doblet fra 2010 til 2016. • 78,8 millioner er det største enkelttapet av pasientrelaterte data så langt.

Tittel

A significant increase in the risk of exposure of health information in the United States

Sammendrag

79% of all privacy breaches regarding healthrelated information in the United States was the result of hacking or unauthorised use. • 19% of all privacy breaches regarding healthrelated information in the United States was the result of loss or theft. • In total, 171,074,016 persons were affected by breaches regarding health-related information during the period • 2010-2016, which is equivalent to 54% of the US population. • On average, approximately 4.6 million persons are affected by theft or loss of health-related information annually. • On average, approximately 19.4 million persons are affected by hacking or unauthorised use of health-related information annually. • The number of hacking attacks increased by 15 times from 2010 to 2016. • 78.8 million is the largest single loss of patientrelated information so far.

Bidragsytere

Johan Gustav Bellika

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3