Cristin-resultat-ID: 1490229
Sist endret: 6. april 2018, 13:10
Resultat
Rapport
2017

Prehospital emergency thoracotomy in traumatic cardiac arrest: systematic literature search with sorting

Bidragsytere:
 • Elisabet Hafstad
 • Torunn Elisabeth Tjelle og
 • Ingvil Von Mehren Sæterdal

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 22
ISBN: 978-82-8082-848-4

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Anestesi, intensiv, akutt
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prehospital emergency thoracotomy in traumatic cardiac arrest: systematic literature search with sorting

Sammendrag

Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester, fikk via Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten i oppdrag av Bestillerforum RHF å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans. Formålet med oppdraget var å kartlegge hva slags dokumentasjon som foreligger for bruk i en eventuell senere metodevurdering. METODE: Vi utarbeidet søkestrategier for systematiske litteratursøk i åtte databaser. Søkene ble utført i mars 2017. To personer gjennomgikk uavhengig av hverandre identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. RESULTAT: - Litteratursøkene identifiserte totalt 2615 referanser. Vi vurderte 17 av dem som mulig relevante. Etter fulltekstgjennomgang ble seks av artiklene inkludert. - Vi sorterte de inkluderte studiene etter type traume; penetrerende eller stump (ikke‐penetrerende) skade. - Alle inkluderte studier er retrospektive pasientserier som rapporterer data fra omtrent 189 pasienter behandlet av (luft)ambulansetjenesten i Storbritannia (London), Nederland, Belgia (Brussel) og Japan. (Antallet pasienter er usikkert grunnet overlappende populasjoner).

Bidragsytere

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Torunn Elisabeth Tjelle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Ingvil von Mehren Sæterdal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingvil Von Mehren Sæterdal
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3