Cristin-resultat-ID: 1490490
Sist endret: 1. september 2017, 16:34
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2017

Personlighetsforstyrrelser hos ungdom

Bidragsytere:
  • Hans Ole Korsgaard

Presentasjon

Navn på arrangementet: Psykiatriveka 2017
Sted: Oslo
Dato fra: 13. mars 2017
Dato til: 13. mars 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: Den norske legeforening

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personlighetsforstyrrelser hos ungdom

Sammendrag

ABSTRACT PSYKIATRIVEKA 2017 Tittel: Personlighetsforstyrrelser hos ungdom Forfatter: Korsgaard HO, Lovisenberg Diakonale Sykehus, avd. Nic Waals Institutt, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo. E-post: hansole.korsgaard@lds.no Formål med studien: Å kartlegge forekomst av personlighetsforstyrrelser (PD) samt komorbide symptomlidelser, spesielt ADHD og ruslidelser, i en ungdomspopulasjon henvist til en vanlig barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Videre ønsket vi å se på forholdet mellom PD og livskvalitet, noe som ikke tidligere er beskrevet hos ungdom. Metode: I en toårsperiode ble alle ungdommer (alder 14-17 år) henvist til Nic Waals Institutt i Oslo tilbudt deltakelse i studien. Testinstrumentene MINI, SIDP-IV og Youth Quality of Life Instrument – Research Version (YQOL-R) ble brukt i kartleggingen. Samme undersøker (Korsgaard) gjennomførte all datainnsamling. Resultater: 153 ungdommer ble inkludert i studien. 21,6 prosent av ungdommene hadde minst én PD, uten signifikante kjønnsforskjeller. Fordelingen av de ulike PD-ene var som hos voksne. Nesten alle ungdommer med PD hadde også én eller flere symptomlidelser. PD samvarierte med livskvalitet på samme måte som hos voksne, og med rus uavhengig av kjønn, alder og andre symptomlidelser. Jentene i studien var generelt sykere enn guttene, med høyere forekomst av både PD og andre lidelser. Det var ingen signifikant kjønnsforskjell i forekomst av ADHD, atferdsforstyrrelse og ruslidelser. Ungdommer med ADHD hadde et signifikant forhøyet antall PD-symptomer. Konklusjon: Studien støtter at PD lar seg diagnostisere også hos ungdom med standardiserte diagnostiske instrumenter utviklet for voksne. Jenter med PD kan være særlig sårbare, bl.a. med hensyn til å utvikle rusproblemer. Tidlig diagnostikk kan bidra til at det gis riktig dimensjonert hjelp til unge mennesker i behov av langvarig oppfølging. Tidlig diagnostikk er også viktig for å få en god overgang til voksenpsykiatrien. Særlig viktig er det at hvis man kommer i gang tidligere med behandling, kan man forebygge utviklingen av alvorlige tilleggslidelser, som f.eks. angst, depresjon og rusmisbruk.

Bidragsytere

Hans Ole Korsgaard

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1