Cristin-resultat-ID: 1496501
Sist endret: 21. september 2017, 13:49
Resultat
Rapport
2014

Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy"

Bidragsytere:
 • Bendik Toldnes
 • Ulf Gøran Erikson
 • Cecilie Salomonsen
 • Aleksander Eilertsen
 • John Reidar Bartle Mathiassen
 • Harry Westavik
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 38
ISBN: 978-82-14-05758-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy"

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir bedre arbeidsforhold for fiskerne, økt kapasitet og bedre fiskekvalitet. Denne arbeidspakken har fokusert på å utvikle en automatisk bløggeenhet, som er tilpasset snurrevadfartøy. Det er gjennomført en rekke aktiviteter inkl. brukerkartlegging, testing av ulike konsepter og bygging av en bløggeenhet. To ulike versjoner av bløggeenheten er testet ut under to ulike tokt. Videre er ulike laboratorietester gjennomført. Vldere utvikling av prototypen er nødvendig før bløggeenheten kan være tilgjengelig for markedet

Bidragsytere

Bendik Toldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ulf Gøran Erikson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Cecilie Salomonsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Aleksander Lillienskiold

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Aleksander Eilertsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

John Reidar Bartle Mathiassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »