Cristin-resultat-ID: 1496645
Sist endret: 21. september 2017, 15:42
Resultat
Rapport
2014

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

Bidragsytere:
 • Ulf Gøran Erikson
 • Harry Westavik
 • Leif Grimsmo og
 • Hanne Digre

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 43
ISBN: 978-82-14-05718-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forholdene for fiskerne ved at fisken blir lettere håndterbar i forbindelse med prosessering om bord (bløgging) samtidig som kvaliteten på produktet (filet) blir bedret ved at fisken kan bløgges umiddelbart etter ombordtaking. Det ble besluttet å satse på elektrisk bedøving ved å lage en kompakt versjon av STANSAS #1 som benyttes i laksenæringen. Bedøveren ble testet ut i ulike konfigurasjoner under flere tokt og i ett laboratoriestudium. Basert på de ulike studiene har en kommet fram til egnede driftsparametre for en prototyp som immobiliserer torsk og hyse effektivt. Hos sei derimot, hadde en viss andel av fisken ryggknekk med tilhørende blodflekk. Videre utvikling er nødvendig dersom en ønsker å unngå dette på sei. Tilbakemeldingene fra fiskerne var positive siden bruk av bedøveren førte til bedre HMS samtidig som bløggekapasiteten ble forbedret.

Bidragsytere

Ulf Gøran Erikson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Harry Westavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Leif Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Hanne Digre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4