Cristin-resultat-ID: 1497642
Sist endret: 11. januar 2018, 15:11
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Martin Luther og den inkarnatoriske virkelighetsforståelsen

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Teologisk Tidsskrift
ISSN 1893-0263
e-ISSN 1893-0271
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017
Volum: 6
Sider: 195 - 208
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Martin Luther • Modernitet • Kristologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Martin Luther og den inkarnatoriske virkelighetsforståelsen

Sammendrag

Luther var opptatt av den frigjørende og fornyende kraft i evangeliet om Jesus som frelser. Det gir hans tenkning et narrativt og kristosentrisk preg. Tonaturkristologien er derfor et viktig strukturerende prinsipp i hans teologi, og han er kritisk til det han oppfatter som nestoriansk oppsplitting av det guddommelige og det menneskelige. Her mener han å stå sammen med den kirke som er katolsk i bekjennelsens betydning av ordet. Religiøsitet under moderniteten har normalt et mer teistisk preg som skiller seg fra Luthers insistering på alltid å se det guddommelige og det menneskelige sammen.

Tittel

Martin Luther and the incarnational world view

Sammendrag

The liberating and renewing power of the gospel of Jesus as Saviour was important for Luther. This gives his thought a narrative and Christocentric emphasis. Two-nature Christology is therefore the structuring principle of his theology, and he is critical towards what he considers Nestorian separations of the divine and the human. This corresponds in his view to true catholicity as referred to in the church’s confessions. Religiosity under modernity has a theistic emphasis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1