Cristin-resultat-ID: 1498265
Sist endret: 26. september 2017 12:52
Resultat
Rapport
2017

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Bidragsytere:
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund og
 • Line Mathisen

Utgiver/serie

Utgiver

Norut

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 39
ISBN: 978-82-7492-355-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Sammendrag

Denne rapporten kontekstualisere og videreutvikler kunnskap om barrierer og muligheter for entreprenørskap i samiske områder. Den prøver å gi svar på hvilke faktorer bidrar til å fremme eller hemme entreprenørskap i samiske områder, og hvordan entreprenørskap i samiske områder kan gi et mer robust næringsliv. Entreprenørskap er en prosess hvor samspillet mellom faktorer på individuelt (kunnskap, sosio-kulturelt), strukturelt (næringsstruktur, demografi, arbeidsmarked) og lokalt nivå kan være avgjørende for hvorvidt entreprenører ønsker å etablere egen bedrift, og hvorvidt vedkommende lykkes.

Bidragsytere

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ingvild Nylund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Line Mathisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3