Cristin-resultat-ID: 1498776
Sist endret: 21. februar 2018, 15:50
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2017

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adolescent Sleep-Wake Scale (ASWS)

Bidragsytere:
 • Mari Hysing og
 • Reidar Jakobsen

Tidsskrift

PsykTestBarn
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2017
Volum: 7
Hefte: 2
Sider: 1 - 3
Artikkelnummer: 1
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1700621991

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adolescent Sleep-Wake Scale (ASWS)

Sammendrag

The Adolescent Sleep-Wake Scale (ASWS) er et spørreskjema som kartlegger søvn og søvnatferd hos ungdom i alderen 12–18 år. Skjemaet består av 28 påstander om søvn og søvnatferd den siste måneden. Påstandene skåres på en seks punktsskala (fra aldri til alltid) og summeres til fem subskalaskårer og en totalskår. Det tar mellom ti og femten minutter å fylle ut skjemaet. Originalinstrumentet er laget av LeBourgeois og kollegaer. De tilpasset The Childrens Sleep-Wake Scale til ungdommer. Instrumentet er oversatt til norsk ved professor Ståle Pallesen, UIB og SOVno. Et systematisk litteratursøk og kontakt med oversetter identifiserte ikke noen artikler som benyttet ASWS. Det foreligger ikke dokumentasjon på psykometriske egenskaper i norske eller nordiske artikler. Det bør utøves varsomhet ved bruk av ASWS i klinisk praksis. Norske populasjonsbaserte studier som benytter instrumentet er nødvendige for å kartlegge skjemaets psykometriske egenskaper.

Bidragsytere

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Reidar Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2