Cristin-resultat-ID: 1499122
Sist endret: 30. januar 2018 00:00
Resultat
Populærvitenskapelig bok
2017

Rom for estetisk læring for de yngste på museum I: Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum

Bidragsytere:
  • Tona Gulpinar og
  • Leif Hernes

Utgiver/serie

Om resultatet

Klassifisering

Finansiering

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Rom for estetisk læring for de yngste på museum I: Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum

Sammendrag

I 2016 samlades ett femtontal forskare, lärare och konstnärer från Norden på Nordiska Akvarellmuseet i Skärshamn for at samtala och utbyte erfarenheter kring konstnärlilgt seende och i så fall hur? Hur kan konstnärlilgt seende hjälpa barnet til upplevelser och insikter?

Bidragsytere