Cristin-resultat-ID: 1504366
Sist endret: 11. januar 2018 16:51
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

«Alle støttar trusopplæringa» : tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa

Bidragsytere:
  • Hans Austnaberg

Tidsskrift

Prismet
ISSN 0032-8847
e-ISSN 2535-311X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017
Trykket: 2017
Volum: 68
Hefte: 3
Sider: 211 - 229
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Prester • Menighetsutvikling • Trosopplæring

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«Alle støttar trusopplæringa» : tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa

Sammendrag

Målsetjinga med artikkelen er å utforska utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege samarbeidet mellom tilsette prestar og undervisningsmedarbeidarar og korleis dette bidrar til å utvikla trusopplæringa. Det empiriske materialet er etablert gjennom kvalitative intervju i seks menigheter, og dei teoretiske perspektiva kjem frå organisasjonsteori og implementeringa av trusopplæringa som ein endringsprosess. Det er stor vilje til å delta i trusopplæringa. Likevel er det slik at dei undervisningstilsette blir oppfatta som hovudansvarlege i dette arbeidet, og artikkelen viser at uklare rollar mellom dei kan skapa konflikt. Prestane ønskjer òg å spela ei rolle i trusopplæringa, men dei kjenner på utfordringar i å prioritera dette mellom andre pålagte oppgåver.

Tittel

-

Sammendrag

The main goal of the article is to investigate challenges and possibilities in the cooperation among the employed pastors and pedagogues in the congregation and how this contributes to develop the Christian education. The empirical material mainly stems from qualitative interviews in six different congregations, and the theoretical perspectives focus on organisational theory and the implementation of Christian education as a process of change. I have found a willingness to cooperate in the church education. However, the educational people are seen as primarily responsible and there exists role conflicts among them. The pastors, on the other hand, want to play a role in the Christian education but they have challenges in prioritising this among all the other expected tasks.

Bidragsytere

Hans Austnaberg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1