Cristin-resultat-ID: 1505207
Sist endret: 17. oktober 2017 14:13
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2017

Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre

Bidragsytere:
  • Kjersti Helene Haarr

Presentasjon

Navn på arrangementet: Norsk Fagkongress i ergoterapi
Sted: Trondheim
Dato fra: 6. november 2017
Dato til: 8. november 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: Ergoterapeutene (No) og ergoterapeututdanningene i Norge

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre

Sammendrag

Frivillighet, hverdagsliv og hjemmeboende eldre Bidragsytere: Kjersti Helene Haarr1, Mia Vabø2 1 Fakultet for helse, VID vitenskapelige høgskole, Sandnes 2 NOVA Senter for velferdsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag: Bakgrunn: Når befolkningen lever og bor hjemme lengre trengs initiativer som supplerer kommunens tjenester, som for eksempel dagaktiviteter, ferdigmiddag og måltidsfellesskap. Prosjektet undersøker to case-kommuner som legger opp til mentalitetsendring i hjemmebaserte tjenester, samtidig som økt frivillighet og entreprenørskap stimuleres. I vid forstand utforskes potensiale for medborgerskap i lokalsamfunnet. Avgrenset søker vi svar på problemstillingen: Hvordan handler og samhandler offentlige og frivillige aktører for å møte ønsker og behov hos hjemmeboende eldre? Metode/framgangsmåte: Ulike kvalitative metoder: fokusgruppeintervju, individuelle samtaler, kafe-dialoger, inkludert observasjon og «walk-and-talk»-metodikk. Sammenlikning med kommuner i samme fylke og i Danmark, er del av studien. Resultat/erfaring: Tradisjonelt ses frivillige bidrag der «eldre hjelper eldre» og sosiale tilstellinger. Utvidet samarbeid med lag og organisasjoner søkes bl.a. gjennom kartlegging, synliggjøring, planarbeid, frivilligkoordinator og frivilligsentraler. Kafé-dialog, torg og møteplasser arrangeres. Økt initiativ skal koordineres på flere nivå. Kommunen søker brobyggere og ildsjeler med lokalsamfunnskunnskap. Frivillige bidrag oppleves positivt når samspillet fungerer. Kompetanse om «frivilligheten» kan ha betydning for ansatte sin imøtekommenhet. Rekruttering, penger og møteplasser holdes frem som mangelvarer fra begge sider. Konklusjon: Kommunale og frivillige aktører samarbeider om lokale løsninger. Samskaping skal imidlertid ledes, ikke styres. Begge parter møter barrierer for optimale løsninger og er personavhengige; idealister med «mellomromskompetanse» trengs. Tradisjoner og topografi har betydning for hvilke løsninger som er egnet eller mulig. Betydning for praksis: For å møte hverdagslivsutfordringer trenger både kommunalt ansatte og de frivillige læring i samarbeid og koordinering. «Frivilligheten» må forstås, verdsettes og få bidra på egne premisser. Rekruttering og aldersspredning er en utfordring. Nøkkelord: samskaping, frivillighet, hverdagsliv, eldre, medborgerskap  

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kjersti Helene Haarr

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1