Cristin-resultat-ID: 1509613
Sist endret: 8. november 2017, 09:23
Resultat
Faglig foredrag
2017

Bevissthet om egen livs- og troshistorie

Bidragsytere:
 • Elisabeth Mæland og
 • Kari Synnøve Strand

Presentasjon

Navn på arrangementet: Spiritual Care - a resource. 8th Internation Nursing and Midwifery Student Conference in Spiritual Care 2017
Sted: København
Dato fra: 21. september 2017
Dato til: 22. september 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: Eur Spirituality Research and Teaching Network in Nursing

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bevissthet om egen livs- og troshistorie

Sammendrag

Tema for seminaret: Bevissthet om egen livs- og troshistorie er en ressurs og en kompetanse i utøvelse av åndelig omsorg. Egne strategier for å mestre eksistensielle og åndelige utfordringer er av betydning for hvordan en som yrkesutøver kan utøve åndelig omsorg. Deltagere på seminaret vil arbeide med egen livs- og troshistorie. Hensikt: Hensikten med seminaret er å utvikle bevissthet om egen livs- og livssynshistorie og kunne dele deler av den med en mindre gruppe studenter. Hvem kan dela på seminaret? Målgruppen for seminaret er sykepleie- og jordmorstudenter Læringsutbytter • Studenten er bevisst egen livs- og livssynshistoie og strategier for å mestre egne åndelige / eksistensielle utfordringer, og forstår betydningen av dem som personlig kompetanse når det gjelder åndelig omsorg.

Tittel

Awareness of own life and belief history

Sammendrag

Theme of the seminar: Awareness of your own life- and belief history is a resource and a competence in the development of competence in spiritual care. Own strategies to master existential and spiritual challenges are important for how a professional practitioner can deliver spiritual care. Participants at the seminar will work on their own life- and belief history. Purpose: The purpose of the seminar is to develop awareness of your own life- and belief history and to share parts of it with a smaller group of students. Who can attend the seminar? The target group for the seminar is nursing and midwife students Learning outcome: The student is aware of his / her life- and belief history and strategies to master his / her own spiritual / existential challenges, and understands the importance of them as personal competence in spiritual care.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Mæland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kari Synnøve Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2