Cristin-resultat-ID: 1511326
Sist endret: 8. november 2017, 12:31
Resultat
Faglig foredrag
2017

Identifisering av åndelige behov

Bidragsytere:
 • Kari Synnøve Strand og
 • Elisabeth Mæland

Presentasjon

Navn på arrangementet: Spiritual Care - a resource. 8th Internation Nursing and Midwifery Student Conference in Spiritual Care 2017
Sted: København
Dato fra: 21. september 2017
Dato til: 22. september 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: Eur Spirituality Research and Teaching Network in Nursing

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifisering av åndelige behov

Sammendrag

Tema for seminaret: Åndelige behov ytrer seg ofte på en uklar måte og trenger derfor ofte å bli tolket og forstått som åndelige behov. Pasienter snakker om det som er viktig for dem uten at de setter kategorien åndelige behov på det de gir uttrykk for. Deltagere på seminaret vil trene på å identifisere åndelige behov ut fra en film som viser møter med sykehjemsbeboere. Hensikt: Hensikten med seminaret er å øke kompetansen i å identifisere åndelig behov hos personer. Hvem kan dela på seminaret? Målgruppen for seminaret er sykepleie- og jordmorstudenter Læringsutbytter • Har kunnskap om sentrale åndelige / eksistensielle temaer. • Studenten er i stand til å identifisere åndelige / eksistensielle temaer i en samtale.

Tittel

Identifying spiritual needs

Sammendrag

Theme of the seminar: A holistic view of human being implies that all persons, including nurses and midwifes, patients and relatives, have existential and spiritual needs. The challenges is often to identify them since spiritual needs often manifest themselves in an unclear way. Therefore, signs from the patients often need to be interpreted and understood as spiritual needs, since patients talk about what matters to them without putting the category of spiritual needs on what they express. The focus of the seminar will be participants' training in identifying spiritual needs from a film showing meetings with patients at a nursing home. Purpose: The purpose of the seminar is to increase competence in identifying spiritual needs of individuals. Who can attend the seminar? The target group for the seminar is nursing and midwife students. Learning outcome: Has knowledge of key spiritual / existential themes. The student is able to identify spiritual / existential issues in a communication setting.

Bidragsytere

Kari Synnøve Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Elisabeth Mæland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2