Cristin-resultat-ID: 1516699
Sist endret: 22. november 2017 03:08
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

"Det vil alltid forbli én hellig kirke": Et luthersk perspektiv på kirkens enhet

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
ISSN 1903-6523
e-ISSN 2446-0850
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017
Trykket: 2017
Volum: 44
Hefte: 3
Sider: 197 - 208

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Økumenikk • Luthersk-katolsk teologi • Luthersk teologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Det vil alltid forbli én hellig kirke": Et luthersk perspektiv på kirkens enhet

Sammendrag

Confessio Augustana (CA) legger til grunn en forståelse av kirkens enhet som en allerede foreliggende størrelse som klargjøres for oss når feil og ensidigheter i forstå- elsen lukes bort. Dette forutsetter en kristologisk forankret forståelse av kirkens katolisitet som er konsekvent fastholdt gjennom hele skriftet. Det kommer til uttrykk både ved at en fastholder avvisning av vranglære som kirken alltid har avvist, og en tilsvarende kritikk av teologiske nyheter. En slik forståelse av kirkens katolisitet ble avvist av Tridentinerkonsilet. Dette ledet til kirkens konfesjonalisering, hvor kirkeavdelinger med de oldkirkelige bekjennelser som felles lærefundament gjensidig forkjetret hverandre, en praksis som er i strid med den økumeniske visjon CA målbærer. Møtet med moderniteten har imidlertid gjort at en slik kristosentrisk og økumenisk kirkeforståelse er blitt klart svekket også i luthersk sammenheng.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1