Cristin-resultat-ID: 1518126
Sist endret: 2. mars 2018 18:56
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane

Bidragsytere:
  • Knut Einar Skodvin

Tidsskrift

Tidsskrift for strafferett
ISSN 1502-685X
e-ISSN 0809-9537
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Trykket: 2017
Hefte: 3
Sider: 213 - 234

Importkilder

Norart-ID: 1800623301

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane

Sammendrag

Grunnloven § 101 tredje ledd gjev særlege reglar for det militære sin bistand til politiet. Ved lovendring i kraft frå 1. desember 2015 fekk politilova eit tillegg i form av ny § 27 a som lovregulerer slik bistand. Artikkelen drøftar dei rammene lova set for slik bistand, og lyftar fram nokre av dei sentrale spørsmål lovreguleringa lèt etter seg.

Bidragsytere

Knut Einar Skodvin

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1