Cristin-resultat-ID: 1522560
Sist endret: 17. desember 2017, 19:08
Resultat
Annet produkt
2014

Se meg, hør meg, møt meg. Sjelesorg i møte med barn og unge, 24.-27.april 2014. Utvikling av kurs i regi av Institutt for Sjelesorg.

Bidragsytere:
 • Elisabeth Mæland og
 • Eli Landro

Utgiver

Institutt for Sjelesorg. Modum Bad
Vikersund

Om resultatet

Annet produkt
Publiseringsår: 2014
Norsk
Bestilt

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Se meg, hør meg, møt meg. Sjelesorg i møte med barn og unge, 24.-27.april 2014. Utvikling av kurs i regi av Institutt for Sjelesorg.

Sammendrag

Institutt for Sjelesorg har mottatt utviklingsmidler i Trosopplæringsreformen fra Kirkerådet til kurset "Se meg, hør meg, møt meg. Sjelesorg i møte med barn og unge". Kurset er utviklet av Eli Landro og Elisabeth Mæland. Kursinformasjon: "Det er alltid noen som gråter på klubben» Mange har erfart dette og kjent seg hjelpeløse. Med dette kurset ønsker vi å gi et sjelesorgfaglig bidrag som kan gi økt trygghet og klokskap i møte med barn og unge som i særlig grad trenger å bli sett, hørt og møtt. Kurset retter seg mot ansatte og frivillige i barne- og ungdomsarbeid og i trosopplæringen. Hvordan kan vi stå bedre rustet til å møte barn og unges behov for å tolke og mestre egne liv?

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Mæland

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Eli Landro

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for Sjelesorg
1 - 2 av 2