Cristin-resultat-ID: 1523063
Sist endret: 5. desember 2017 13:48
Resultat
Rapport
2017

Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet

Bidragsytere:
 • Guri Kaurstad Skrove
 • Sølve Mikal Nerland
 • Gøril Groven og
 • Kari Elisabeth Bachmann

Utgiver/serie

Utgiver

Møreforsking Molde AS

Serie

Rapport (Møreforsking Molde)
ISSN 0806-0789

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 1707
Antall sider: 76
ISBN: 978-82-7830-286-6

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet har vært å gi et kunnskapsgrunnlag for vurdering av hvordan spillemidlene bedre kan nå særlig prioriterte målgrupper, og bidra til økt fysisk aktivitet gjennom egenorganisert aktivitet. Vi har i prosjektet undersøkt bruk av seks ulike anlegg for fysisk aktivitet i Molde kommune. Det er gjennomført tellinger av antall brukere og en spørreskjemaundersøkelse ved anleggene. Til sammen registrerte vi 965 brukere ved anleggene under datainnsamlingen. Totalt 416 personer fylte ut spørreskjema. Våre funn tyder på at ulike anleggstyper treffer ulike deler av befolkningen, spesielt med tanke på alder. Flest personer brukte friluftsanlegget Øverlandsvatntet. Selv om vi fant at størst andel personer med nedsatt funksjonsevne og personer som opplever dårlig økonomi i undersøkelsen brukte Øverlandsvatnet, er det behov for mer kunnskap om de særlig prioriterte målgruppene for å trekke konklusjoner om hvordan anleggstyper kan bidra til å øke aktivitetsnivået. Barn og unge var sterkest representert ved uteområde ved Kvam skole, skolen som nærmiljøanlegg fremstår som viktig for denne gruppen. Blant unge voksne synes treningsrettede anlegg å være mest populært. Flere og flere driver med egenorganisert fremfor organisert aktivitet og kunnskap om slik aktivitet er viktig for å legge til rette for fysisk aktivitet for alle.

Bidragsytere

Guri Kaurstad Skrove

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Sølve Mikal Nerland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking

Gøril Groven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Kari Elisabeth Bachmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
1 - 4 av 4