Cristin-resultat-ID: 1527079
Sist endret: 28. februar 2018 13:20
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Fokus - muligheter i lokalmenigheten. Et konsept for menighetsutvikling

Bidragsytere:
  • Hans Austnaberg

Tidsskrift

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
ISSN 1893-4773
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Trykket: 2017
Volum: 34
Hefte: 2
Sider: 39 - 49

Importkilder

Norart-ID: 1800622744

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fokus - muligheter i lokalmenigheten. Et konsept for menighetsutvikling

Sammendrag

Artikkelen søker å beskrive og kritisk drøfte hvordan et nytt konsept for menighetsutvikling, Fokus – muligheter i lokalmenigheten, er blitt utviklet og tatt i bruk i en norsk, folkekirkelig sammenheng. Problemstillingen er hva som er Fokus’ bidrag. Ut fra et kontekstuelt-prosessuelt teoriperspektiv presenterer forfatteren hvilken tenkning om folkekirke som ligger til grunn og hvordan kontekstuelle perspektiv har bidratt til utformingen av kurset. Det pekes på utfordringen med manglende eierskap fra sentrale aktører i kursutviklingens siste fase, at det misjonale perspektivet kan styrkes ytterligere og at folkekirkeperspektivet, som ligger i kursets grunntenkning, mer konsekvent må komme til syne i alle enkeltdeler av kurset. Kursets inspirasjonsverdi i å lete etter mulighetene i lokalkonteksten og fokus på dimensjonen «misjonerende» i Dnks visjon presenteres som særlige bidrag inn i den norske sammenhengen.

Bidragsytere

Hans Austnaberg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1