Cristin-resultat-ID: 1531177
Sist endret: 21. desember 2017, 15:40
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2017

Resonans på nådens frekvens: Luthersk antropologi som sjelesørgerisk utgangspunkt

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Tidsskrift for sjelesorg
ISSN 0333-3388
NVI-nivå 1

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Trykket: 2017
Sider: 240 - 252

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Martin Luther • Sjelesorg

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Resonans på nådens frekvens: Luthersk antropologi som sjelesørgerisk utgangspunkt

Sammendrag

Luther er blitt kritisert for å ha en svært negativ antropologi, samtidig som han utfoldet en rik sjelesørgerisk praksis. Sammenhengen er at han fokuserer benådningens diskontinuitet og ordets makt svært sterkt. Troens gudsrelasjon er derfor etter Luthers oppfatning gitt av Gud. Det åpner for å at livet kan rettes fullt og helt mot nestens behov. Luther er derfor i sin sjelesorg opptatt av å få mennesker til å rette sin oppmerksomhet mot Kristus som gudsforholdets fundament, og mot verden som det sted en møter Gud som giver av alle gode gaver, for at en skal kunne bruke livet i tjeneste for sin neste.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1