Cristin-resultat-ID: 1534714
Sist endret: 22. februar 2019, 12:21
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

General self-efficacy in the Norwegian population: Differences and similarities between sociodemographic groups

Bidragsytere:
 • Tore Bonsaksen
 • Anners Lerdal
 • Trond Heir
 • Øivind Ekeberg
 • Laila Skogstad
 • Tine Kristin Grimholt
 • mfl.

Tidsskrift

Scandinavian Journal of Public Health
ISSN 1403-4948
e-ISSN 1651-1905
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85042218590

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

General self-efficacy in the Norwegian population: Differences and similarities between sociodemographic groups

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Trond Heir

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

Øivind Ekeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet -Stab ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Laila Skogstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »