Cristin-resultat-ID: 1536636
Sist endret: 14. februar 2018, 09:40
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia. Reformer og normative dilemma

Bidragsytere:
 • Rune Ervik og
 • Tord Skogedal Lindén

Tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift
ISSN 2535-2512
e-ISSN 2535-2512
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Publisert online: 2018
Volum: 2
Hefte: 1
Sider: 8 - 25
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800622944

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia. Reformer og normative dilemma

Sammendrag

Debatten om velferdsstatens bærekraft preges i dag av spørsmål om økonomi og finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser og forventede økte kostnader til helse- og omsorgstjenester for en aldrende befolkning. Men velferdsstatens bærekraft omfatter langt mer enn økonomiske utfordringer. Pensjonssystem og reformer av det og andre velferdsinstitusjoner omfatter grunnleggende normative og politiske problemstillinger. Her skal vi sammenligne to ulike strategier for å sikre bærekraften i pensjonssystemet: En økning av pensjonsalderen, slik det er gjort i det britiske pensjonssystemet, og levealdersjusteringen av ytelsene som del av den norske pensjonsreformen. Artikkelen diskuterer innholdet i bærekraftbegrepene og forståelsen av rettferdighet mellom og innenfor generasjoner og vektlegger spesielt betydningen av ulikhet i levealder for sosial bærekraft. Videre drøfter artikkelen hvorvidt de to hovedstrategiene bygger på ulike syn på bærekraft, og finner at en spesifikk forståelse av økonomisk bærekraft og generasjonsrettferdighet dominerer i begge land. Artikkelen diskuterer også hvilke normative dilemma strategiene medfører og finner at verken den norske eller britiske strategien tar hensyn til ulikhet i forventet levealder. Begge strategiene kan dermed bidra til å svekke den sosiale bærekraften i pensjonssystemet.

Tittel

Pension System Sustainability in Norway and the UK. Reforms and Normative Dilemmas

Sammendrag

Current discussions on the sustainability of the welfare state are dominated by questions of economy and financing of future pension costs, as well as by an expected increase in health and care expenses due to an ageing population. The sustainability of the welfare state, however, involves more than economic challenges. Pension systems and welfare reforms include fundamental normative and political questions. This article takes this perspective in its comparison of two different strategies to secure pension sustainability: the British increase of retirement age and the Norwegian automatic stabilizer. The article discusses the content of the concept of sustainability and inter- and intragenerational justice, and emphasizes the importance of inequality in life expectancy for social sustainability. The article also discusses whether the two strategies rest on different views on sustainability, and finds that a specific understanding of fiscal sustainability and generational fairness dominates in both countries. Lastly, the article discusses normative dilemmas caused by the strategies and concludes that neither the Norwegian nor the British strategy sufficiently takes inequality in life expectancy into account. As such, both strategies may reduce social sustainability of the pension system.

Bidragsytere

Rune Ervik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tord Skogedal Linden

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tord Skogedal Lindén
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2