Cristin-resultat-ID: 1540956
Sist endret: 16. august 2018 15:27
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid

Bidragsytere:
 • Camilla Christine Holm
 • Simen Alexander Steindal
 • Berit Foss og
 • Alfhild Dihle

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Trykket: 2018
Volum: 15
Hefte: 1
Sider: 16 - 26
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800628058

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid

Sammendrag

Håp anses som en viktig faktor for personlig recovery innen psykisk helsearbeid, men det er ikke enighet om hva dette betyr i praksis eller hva håp innebærer. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan helsepersonell innen psykisk helsearbeid erfarte og forsto ulike uttrykk for håp hos brukere i kommunehelsetjenesten. Et deskriptivt og eksplorerende kvalitativt design med bruk av flerstegs fokusgruppeintervjuer ble benyttet. Fem helsearbeidere ble intervjuet to ganger. Systematisk tekstkondensering ble anvendt i analysen. Tre temaer ble identifisert: håp knyttes til menneskets eksistens, å fremme verdier og ansvarliggjøre, og å være brukerens følgesvenn. Vi diskuterer innholdet i ulike uttrykk for håp, og diskuterer disse i relasjon til andre fenomener, og hvilke komponenter som fremmer håp eller bidrar til håpløshet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Camilla Christine Holm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lovisenberg diakonale høgskole

Berit Foss

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Alfhild Dihle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4