Cristin-resultat-ID: 1544277
Sist endret: 11. januar 2019, 13:08
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2017

Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg?

Bidragsytere:
 • Claire Glenton og
 • Marita Sporstøl Fønhus

Tidsskrift

Tidsskrift for jordmødre
ISSN 1503-3244

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg?

Sammendrag

Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen. Manglende opplæring og veiledning; for mye arbeid og for få folk på jobb; dårlig lønn og leveforhold; og mangel på utstyr, vann og strøm er sentrale faktorer. Tillit og samarbeid mellom helsepersonell og god kommunikasjon med mødre blir beskrevet som viktig. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

Bidragsytere

Claire Glenton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2