Cristin-resultat-ID: 1549691
Sist endret: 14. august 2018, 11:31
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2018

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]

Bidragsytere:
 • Sabine Kaiser og
 • Henriette Kyrrestad Strøm

Tidsskrift

PsykTestBarn
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2018
Volum: 8
Hefte: 1
Sider: 1 - 12
Artikkelnummer: 1
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800623518

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]

Sammendrag

Sense of Coherence (SOC)/Opplevelse av sammenheng ble utviklet av Antonovsky (1987) og består i originalversjonene av 29 spørsmål (SOC-29) og i en forkortet versjon av 13 spørsmål (SOC-13). SOC-13 er oversatt til norsk og alderstilpasset til barn og unge av Torsheim og Wold i 1998. Det foreligger ikke en norsk versjon av SOC-29 og denne artikkelen handler derfor kun om SOC-13. Det finnes rettighetshavere til SOC, men det stilles ingen kompetansekrav til administrering av testen. SOC kan beskrives som en indre holdning til hvordan folk ser på livet og i hvilken grad de opplever at stimuli de blir konfrontert med er begripelig, håndterbar og meningsfull, hvilket utgjør de tre skalaene. Det anbefales å anvende total skår. Høye skårer betyr høy opplevelse av sammenheng og er derfor ønskelig. Det tar omtrent 10–15 minutter å svare på SOC-13. Søket resulterte i 12 norske og 13 danske og svenske inkluderte studier, men studiene brukte ulike versjoner av SOC-13. Indre konsistens i form av Cronbach`s alfa var god for totalskåren av SOC-13 for de norske studiene. Begrepsvaliditet ble støttet gjennom konfirmerende faktoranalyse. Fremtidige studier anbefales å anvende en standardisert versjon av SOC-13 og det bør utvikles et norsk normgrunnlag for måleinstrumentet.

Bidragsytere

Sabine Kaiser

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet

Henriette Kyrrestad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Henriette Kyrrestad Strøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2