Cristin-resultat-ID: 1560229
Sist endret: 1. februar 2018, 09:59
Resultat
Rapport
2010

Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje

Bidragsytere:
 • Østen Jensen
 • Stine Veronica Wiborg Dahle og
 • Rune Harald Gaarder

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 14
ISBN: 978-82-14-05110-0

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje

Sammendrag

Litteratursøk og gjennomgang av eksisterende standarder har sammen med enkle innledende forsøkt vist at det finnes ingen direkte relevante teststandarder for slitasjetesting av notlin. Det ble av den grunn utviklet et forsøksoppsett og en metodikk for å bestemme styrkereduksjon som følge av kontaktslitasje. Forsøksoppsettet og metodikken ble testet ut på notlin av nylon fra to leverandører i ubehandlet og impregnert tilstand og impregnert notlin med Dyneema. Det ble brukt samme impregnering på alt notlinet. I ubehandlet tilstand er det en markert forskjell i styrkereduksjon for nylon fra de to leverandørene. Forsøkene viste også at impregnerte nøter var mer motstandsdyktige mot gnag samtidig som impregneringen utjevnet forskjellen mellom de to nylon nøtene. Basert på de relativt få testene som ble utført ser det ut som om impregnert Dyneema notlin har noe lavere motstandsdyktighet mot gnag enn notlin av impregnert nylon. Dette kan skyldes at selv om Dyneema notlin har høyere bruddstyrke så vil motstanden mot abrasjon (gnag) være lavere siden tråden er tynnere

Bidragsytere

Østen Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Stine Veronica Wiborg Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Rune Harald Gaarder

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Materialer og nanoteknologi ved SINTEF AS
1 - 3 av 3