Cristin-resultat-ID: 1560235
Sist endret: 1. februar 2018, 10:10
Resultat
Rapport
2010

Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter

Bidragsytere:
 • Roger Richardsen
 • Stein Ove Østvik og
 • Bengt Gunnarson

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 37
ISBN: 978-82-14-05103-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter

Sammendrag

Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. Global handel med silderogn har på topp vært over 30.000 tonn, men er nå rundt 15.000 tonn etter våre estimater. Japan er historisk sett det største enkeltmarked med årlig konsum i størrelsesorden 10- 14.000 tonn. Singel rogn fra NVG-sild vil for de fleste anvendelser kunne fungere som et alternativ og et substitutt til lodderogn. Rogn med god modenhetsgrad, dvs. med god tekstur kan selges frosset til Japan og enkelte andre land i Asia til bedre priser enn lodderogn. Det er også et marked i Europa, og spesielt i øst-Europa, for moden silderogn med god tekstur. I øst-Europa er det også mulig å få omsatt umoden rogn til lavere priser som benyttes til innblanding med annen rogn i oljebaserte smørbare "salater" pakket på glass. Norsk industri bør ha som målsetting å produsere et stabilt kvantum på minst 3.000 tonn silderogn per år. Globalt markedspotensial for vår type rogn er estimert til 7.500 tonn, men markedet må erfare stabile tilførsler og kvalitet over tid før en tilbyr for store volum. Produktene må differensieres i markedet ved at rogn med ulik modenhetsgrad omsettes med ulike kvalitetsgraderinger. Den beste kvaliteten vil da løfte det gjennomsnittlige prisnivå på norske leveranser

Bidragsytere

Roger Norvald Richardsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Roger Richardsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Stein Ove Østvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Bengt Gunnarson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3