Cristin-resultat-ID: 1561054
Sist endret: 1. februar 2018 21:54
Resultat
Lærebok
2018

Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring

Bidragsytere:
  • Gunhild Odden

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Lærebok
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 250
ISBN: 9788245019568

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring

Sammendrag

Denne boken gir en innføring i internasjonal migrasjon som fenomen og fagfelt. Den retter seg mot studenter og andre som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale tendenser, begrep, teorier, tematikker og problemstillinger innenfor migrasjonsfeltet. Boken har en transnasjonal tilnærming til migrasjon, der også migranters bånd til opprinnelseslandet vektlegges. Boken gir innsikt i ulike former for migrasjon, som sirkulær migrasjon, transittmigrasjon og returmigrasjon. Disse perspektivene er lite synlige i andre lærebøker. Noen av temaområdene som utforskes i et migrasjonsperspektiv er familie, kjønn, utdanning, sosial mobilitet, helse og utvikling. Boken presenterer både internasjonal og nasjonal forskning på feltet og passer som pensumbok for ulike samfunnsvitenskapelige emner, helsefag og sosialfag.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunhild Odden

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1