Cristin-resultat-ID: 1561461
Sist endret: 3. februar 2018, 11:44
Resultat
Rapport
2018

Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn)

Bidragsytere:
 • Kjersti Mordal Moen
 • Knut Westlie
 • Lars Bjørke og
 • Vidar Hammer Brattli

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Innlandet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 82
ISBN: 978-82-8380-026-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn)

Sammendrag

Studien er basert på en surveyundersøkelse i Norge som omfatter elever (N=3226), lærere (N=139) og skoleledere (N=46) og deres opplevelse av, og meninger om kroppsøvingsfaget. Studien viser at de fleste elevene liker seg godt på skolen. Flertallet av elevene rapporterer at de liker kroppsøvingsfaget godt, men dette avtar med økende alder. Gutter liker kroppsøvingsfaget bedre enn jenter. Innholdet i undervisningen har mye fokus på ballspill og grunntrening. Dans og moderne aktiviteter får liten plass. Instruksjonsmetoden dominerer. Studien finner utfordringer knyttet til garderobesituasjonen i kroppsøving, særlig bråk og tidsbruk. I vurderingsarbeidet vektlegges innsats, men det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt elevenes forutsetninger blir trukket inn i vurderingen. Grunnleggende ferdigheter har ingen tydelig plass i kroppsøvingsundervisningen. På bakgrunn av funn fra studien diskuteres særlig to hovedområder: 1) «Kroppsøvingstimen» herunder innhold, undervisningsmetoder, svømming, grunnleggende ferdigheter, karaktersetting og vurdering, samt garderobesituasjonen. 2) «Kroppsøving i dag og i morgen» knyttet til inkludering og livslang bevegelsesglede. Rapporten kan være relevant for lærere, studenter, lærerutdannere, forskere og politikere for framtidig fagutvikling. Studien kan også bidra til at lærere identifiserer aktuelle utfordringer i sin lærerhverdag med tanke på utvikling av egen undervisningspraksis. I tillegg håper vi studien kan inspirere til videre kvantitative og kvalitative forskningsprosjekter innen kroppsøving. Emneord: innhold, læreplan, undervisningspraksis, vurdering, grunnleggende ferdigheter, garderobesituasjon

Bidragsytere

Kjersti Mordal Moen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Knut Westlie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Lars Bjørke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Vidar Hammer Brattli

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4