Cristin-resultat-ID: 1563986
Sist endret: 10. februar 2018 14:55
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2017

Hvordan kan Forskningsrådet legge til rette for tettere samspill og kunnskapsflyt mellom akademia og næringsliv?

Bidragsytere:
  • Inge Røinaas Gran

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan kan Forskningsrådet legge til rette for tettere samspill og kunnskapsflyt mellom akademia og næringsliv?

Bidragsytere

Inge Røinaas Gran

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Stab ved SINTEF Energi AS
1 - 1 av 1