Cristin-resultat-ID: 1567645
Sist endret: 22. februar 2018, 13:12
Resultat
Rapport
2018

Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis

Bidragsytere:
 • Hans-Petter Fjeldstad
 • Ulrich Pulg og
 • Torbjørn Forseth

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Energi AS

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2017:00723
Antall sider: 69
ISBN: 978-82-14-06617-3

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Bygg og konstruksjonsteknikk
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis

Sammendrag

Denne rapporten gir en oppsummering av kunnskap om toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Basert på oppsummeringen og internasjonal praksis anbefales mønsterpraksis for fiskepassasjer. Rapporten er en del av SafePass-prosjektet, som primært omhandler fiskeartene laks, ørret, harr og ål, og fokuserer spesielt på oppvandring hos harr og innlandsørret og nedvandring hos ål og laks. Andre fiskearter omtales der det finnes relevant litteratur og kunnskap. Etter internasjonale anbefalinger har mange norske fisketrapper for oppvandring ikke optimal utforming. Dette gjelder særlig denil- og kulpetrapper i innlandselver med arter som harr og ørret. Det anbefales å benytte ramper, naturtypiske omløp og spaltetrapper for disse artene og å halvere høydeforskjell mellom bassenger i kulpetrapper, samt å redusere energitetthet i forhold til kulpetrapper for laks. For nedvandring av fisk finnes det i Norge få passasjer. En rekke internasjonale studier viser at fisketilpassede varegrinder med fluktåpninger og omløpsarrangement gir gode resultater for nedvandring, særlig for ørret og laks og i de siste årene også for blankål.

Bidragsytere

Hans-Petter Fjeldstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Torbjørn Forseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning
1 - 3 av 3