Cristin-resultat-ID: 1569658
Sist endret: 2. februar 2019 14:12
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester

Bidragsytere:
 • Tonje Lossius Husum
 • Marit Helene Hem og
 • Reidar Pedersen

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Trykket: 2018
Volum: 15
Hefte: 2-3
Sider: 98 - 111
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800635836

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester

Sammendrag

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å undersøke brukernes erfaringer med behandling i psykisk helsetjeneste. Åtte oversiktsartikler publisert i perioden 2000–2016 ble gjennomgått. Brukerne vektla hovedsakelig valgmuligheter og partnerskap med behandleren i møtet med psykisk helsetjeneste samt at spesialiserte tjenester ble foretrukket ved akutt sykdom, mens lokalbaserte tjenester ble foretrukket ved langvarige sykdomstilstander. Det er behov for psykiske helsetjenester som i større grad kan dra nytte av brukernes erfaringer og innsikt. Dette behovet kan man dekke ved å ansette flere med egen erfaring med psykisk lidelse i tjenestene, legge bedre til rette for brukerstyrte innleggelser og samvalg og sørge for kontinuitet og sammenheng mellom tjenestenivåene.

Bidragsytere

Tonje Lossius Husum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Marit Helene Hem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Reidar Pedersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3