Cristin-resultat-ID: 1572218
Sist endret: 12. mars 2018, 14:47
Resultat
Rapport
2015

Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

Bidragsytere:
 • Anja Schou Lindman
 • Doris Tove Kristoffersen
 • Tonya Moen Hansen
 • Oliver Tomic og
 • Jon Helgeland

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 58
ISBN: 978-82-93479-01-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

Bidragsytere

Anja Schou Lindman

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Doris Tove Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Tonya Moen Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Oliver Tomic

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5