Cristin-resultat-ID: 1578501
Sist endret: 10. april 2018, 09:38
Resultat
Rapport
2018

Årsrapport for 2017 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering

Bidragsytere:
  • Narve Lyngby

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:00276
Antall sider: 10
ISBN: 978-82-14-06643-2
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Generell teknologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsrapport for 2017 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering

Sammendrag

Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2017. SINTEF Digital, ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NoBo) under EU direktiv 96/48/EC (vedrørende samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog). Tilsvarende ble SINTEF Digital i 2005 utnevnt til Notified Body (NoBo) under EU direktiv 2001/16/EF(vedrørende samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet), samt 2008/57 /EC i 2010 (samtrafikkevnen i jernbanesystemet). SINTEF Digital, ved SJS, er teknisk kontrollorgan for alle moduler og delsystemer som dekkes av dissedirektivene. SINTEF Digital, ved SJS, er også utpekt organ (DeBo - Designated Body) i Norge og Finland, og akkreditert som inspeksjonsorgan (Abo - Assessment Body) i henhold til ISO/IEC 17020:2012 for CSM regulering 402/2013 og 2015/1136. Gjennom vår deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faglige anbefalingene blir utarbeidet og akseptert. Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn

Bidragsytere

Narve Lyngby

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 1 av 1