Cristin-resultat-ID: 1581671
Sist endret: 1. desember 2018 21:10
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept

Bidragsytere:
 • Jøsendal Anette Vik og
 • Trine Strand Bergmo

Tidsskrift

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
ISSN 0029-1935
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Publisert online: 2018
Volum: 126
Hefte: 4
Sider: 21 - 23

Importkilder

Norart-ID: 1800629855

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept

Sammendrag

En løsning for bruk av e-resept i multidose har vært i pilot i fire norske kommuner siden høsten 2014. Denne undersøkelsen presenterer antall og type uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom fastlege og multidoseapotek to år etter innføringen av systemet i disse kommunene. Ved pilotoppstart ble legemiddellister for 328 pasienter sammenliknet og 60 % hadde én eller flere uoverensstemmelser i sin liste. To år etter innføring ble 336 legemiddellister sammenliknet og 29 % av listene hadde uoverensstemmelser. Ekskluderes behovsmedisin og kosttilskudd, inneholdt 43 % av listene uoverensstemmelser før innføringen mot 24 % etter. Multidose i e-resept ser ut å redusere antall uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom multidoseapotek og fastlege, noe som kan bidra til økt pasientsikkerhet. Reduksjonen gjelder både legemidler i multidose og øvrige forskrivninger. Selv om elektronisk forskrivning ser ut til å redusere antall uoverensstemmelser, forekommer det fortsatt en vesentlig andel uoverensstemmelser i legemiddellistene også etter innføringen.

Bidragsytere

Anette Vik Jøsendal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jøsendal Anette Vik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Apotek 1
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2