Cristin-resultat-ID: 1585676
Sist endret: 11. februar 2019, 20:00
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Pedagogisk handlingskompetanse i møte med utfordrende atferd

Bidragsytere:
 • Gerd Grimsæth
 • Vibeke Solsvik Foldnes og
 • Tom Irgan

Tidsskrift

Norsk pedagogisk tidsskrift
ISSN 0029-2052
e-ISSN 1504-2987
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Trykket: 2018
Volum: 102
Hefte: 4
Sider: 312 - 324
Artikkelnummer: 3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogisk handlingskompetanse i møte med utfordrende atferd

Sammendrag

Artikkelen baserer seg på en undersøkelse der informantene er lærere på videreutdanning i «Atferdsvansker». 31 informanter beskriver hvordan de tilrettelegger for barns/elevers sosiale utvikling og hvordan de handler i møte med utfordrende atferd, samt hvilken kompetanse de ønsker å utvikle gjennom studiet. Vi diskuterer funnene i lys av teori om pedagogisk handling og det uforutsette i praksis. Vi konkluderer med at følgende tema kan være sentrale for utvikling av læreres handlingskompetanse; de tre pedagogiske handlingsformene å vise, å spørre og å oppfordre, skjønnsutøvelse knyttet til det uforutsette i praksis og diskurser basert på kritisk refleksjon med utgangspunkt i ulike case.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solsvik Foldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Jacob Kyrkjebø Irgan

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tom Irgan
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stend vidaregående skule
1 - 3 av 3