Cristin-resultat-ID: 1586226
Sist endret: 28. januar 2019, 16:10
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Systematisk etikkarbeid krever lederforankring

Bidragsytere:
 • Yngve Antonsen
 • anne k meinich Normann
 • Heidi Rapp Nilsen og
 • Morten Magelssen

Tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning
ISSN 2387-5976
e-ISSN 2387-5984
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Publisert online: 2018
Trykket: 2018
Volum: 4
Hefte: 1
Sider: 40 - 49
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Systematisk etikkarbeid krever lederforankring

Sammendrag

Vi mangler kunnskap om ledelsens rolle i å støtte innføring av systematisk etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Studien undersøker hvordan lederforankring har påvirket innføring av faste møteplasser for etisk refleksjon i det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» (heretter: Etikkprosjektet) i kommunale helse- og omsorgstjenester. Lederforankring forstås som toppledelsens og avdelingslederes forståelse og aksept for, og formidling av, at etisk refleksjon er viktig, med prioritering av tid og ressurser til arbeidet. Artikkelen bygger på: 1) Dokumentstudier av 180 status- og sluttrapporter fra deltakerkommunene, samt tildelingsbrev og informasjonsskriv; 2) Intervjuer med nasjonal prosjektledelse; 3) Intervjuer med kommunale etikkveiledere; 4) og 5) To nettbaserte spørreundersøkelser med henholdsvis 137 kontaktpersoner og 214 etikkveiledere fra kommunene. Resultatene viser at krav til lederforankring ikke ble formalisert og kommunisert til kommunene fra den nasjonale prosjektledelsen av Etikkprosjektet. Lederforankring oppfattes som forutsetning for å prioritere tid og ressurser til å etablere faste møteplasser for etisk refleksjon ute i kommunene. Avdelingsledere har en nøkkelrolle for å tildele tid og ressurser og å skape forutsigbarhet. Systematisk etikkarbeid utover spredte pilotprosjekter i enkeltavdelinger krever at toppledelsen gjør prioriteringer.

Bidragsytere

Yngve Antonsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Katrine Normann

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som anne k meinich Normann
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Heidi Rapp Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Morten Magelssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4