Cristin-resultat-ID: 1590622
Sist endret: 12. juni 2018, 10:27
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2018

Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn.

Bidragsytere:
 • Karette Stensæth
 • Stige Brynjulf
 • Ingelill, B. Eide
 • Ingeborg Nebelung og
 • Even Ruud

Presentasjon

Navn på arrangementet: Norsk musikkteapikonferanse
Dato fra: 7. juni 2018
Dato til: 9. juni 2018

Arrangør:

Arrangørnavn: Norsk forening for musikkterapi

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn.

Sammendrag

Lenge, heilt sidan oppstarten av det første musikkterapistudiet i Norge, har norsk musikkterapi hatt merkelappen "humanistisk". Ein grunn til det er nok Even Ruud (2010) og hans teoretiske plassering av musikkterapien i eit sokalla "humanistisk perspektiv". Utviklinga av musikkterapifaget har saman med strøymingar i samfunnet, trender innan forsking og oppblomstring av mange ulike helsepraksisar som brukar musikk utfordra det vi kanskje forstår som typisk for det humanistiske. Dette rundbordet tar for seg ulike perspektiv på merkelappen "humanistisk musikkterapi". Panelet, som består av forskarar med særleg interesse for tematikken, spør: Korleis definerer vi humanistisk musikkterapi? Korleis skil denne seg i teori og praksis frå andre teoriar og praksisar som ikkje brukar merkelappen "humanistisk"? Kva slags utfordringar møter vi med denne merkelappen i dag? Treng musikkterapien alltid verre humanistisk orientert? Kvifor og når, ev..? Kva betyr det humanistiske perspektivet for forsking og for etablering og/eller oppretthalding av musikkterapipraksisar? Bidreg det til å gje norsk musikkterapi politisk gjennomslagkraft?

Tittel

Et humanistisk perspektiv på musikkterapi: Hordan fostår vi det i dag og i fremtiden?

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karette Stensæth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

Stige Brynjulf

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Ingelill, B. Eide

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Ingeborg Nebelung

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges musikkhøgskole
Aktiv cristin-person

Even Ruud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
1 - 5 av 5